Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

Počet firiem: 4
Zobrazujem: 0 - 4
Pridať firmu
IČOFirma
00698474: Kameňolomy a štrkopieskovne Trstín, š.p. - v konkurze
34122036: OKAMEA, s.r.o.
36219215: Štrkovňa Šúrovce, spol. s r.o.
34137009: Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.; skrátene: VKP, spol. s r.o.